หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนหัวใจ การทำหัตถการอื่นๆที่เกี่ยวกับหัวใจและการใช้เครื่องมือ เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ ในการดูแลผู้ป่วยให้เกิดประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอด ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนหัวใจ การทำหัตถการอื่นๆที่เกี่ยวกับหัวใจและการใช้เครื่องมือ เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ ในการดูแลผู้ป่วยให้เกิดประสิทธิภาพ ในผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย โดยวิทยากร คุณมนัสนันท์ พิมพ์สราญ หัวหน้าแผนกผู้ป่วยวิกฤติหัวใจและหลอดเลือด(CCU) โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เราจะมุ่งมั่น พัฒนาบุคคลากรของโรงพยาบาลให้มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งๆขึ้นไป

 

 


 

 

โทรหาเราได้ที่

055-564-440

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท รวมแพทย์แม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1288-1289 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสายลวด

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

โทรศัพท์ : 055-564-440