หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม

งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดตาก ปี2566 วันที่ 28 สิงหาคม 2566

วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566 คุณเบญจมาศ นวลเป้า ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอด ขึ้นรับประกาศนียบัตรในนามโรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอด ที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนส (Wellness Center) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มอบโดย นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมกาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก    ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอด รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับประกาศนียบัตรนี้ และเราจะพัฒนาโรงพยาบาลให้มีการรักษาที่ได้มาตรฐานและการบริการที่ดียิ่งๆขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

โทรหาเราได้ที่

055-564-440

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท รวมแพทย์แม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1288-1289 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสายลวด

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

โทรศัพท์ : 055-564-440