หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม

งาน 75 ปี ต้นแบบแพทย์ไทย เพื่อชีวิตคนไทยมีคุณภาพที่ยั่งยืน "บุคลากรดีเด่น" ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม2566 นายแพทย์รณไตร เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอด ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน 75 ปี ต้นแบบแพทย์ไทย เพื่อชีวิตคนไทยมีคุณภาพที่ยั่งยืน "บุคลากรดีเด่น" ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 190 คน

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอด ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติแพทย์จุฬา ต้นแบบแห่งความสำเร็จ ลำดับที่ 71 นายแพทย์รณไตร เรืองวีรยุทธ ในโอกาสครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่นผู้เป็นต้นแบบของแพทย์ไทย เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจให้แก่นิสิตเก่าที่อุทิศตนเพื่อสังคมและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีผลงานโดดเด่นอันเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพหรือประโยชน์แก่สังคม หรือเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กรหรือประเทศจนเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพจนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม รวมถึงเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อสังคม เสียสละ และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

โทรหาเราได้ที่

055-564-440

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท รวมแพทย์แม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1288-1289 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสายลวด

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

โทรศัพท์ : 055-564-440