หน้าแรก / แพ็คเกจโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Check up

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Check up

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

 1. ตรวจร่างกาย โดยแพทย์ทั่วไป

 2. ตรวจร่างกาย วัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ

 3. ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ Digital Chest X-ray

 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

 5. ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol

 6. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride

 7. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด HDL

 8. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด LDL

 9. ตรวจการทำงานของตับ AST

 10. ตรวจการทำงานของตับ ALT

 11. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

 12. ตรวจน้ำตาลในเลือด FBS

 13. ตรวจหาการทำงานของไต Creatinine

 14. ตรวจกรดยูริค Uric Acid

 15. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis

 16. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1C

 17. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH

 18. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องสวนบน UItrasound Upper Abdomen

 19. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง UItrasound Lower Abdomen

 20. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด UItrasound Whole Abdomen

 21. ตรวจมะเร็งปากมดลูก Thin Prep

 22. ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase

 23. ตรวจความหนาแน่นกระดูกบริเวณกระดูกสันหลังส่วนล่างและสะโพก Bone Densitometer Lumbar&Hip

 24. ตรวจเม็ดเลือดแฝงในอุจจาระ Stool Occult

 25. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP

 26. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ CEA

 27. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA

 28. ตรวจมะเร็งเต้านม Digital Mammogram+Ultrasound Breast

 29. ตรวจกล้ามเนื้อหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Echo Cardiogram

 30. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise Stress test

 31. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Check up Report)

 32. ของที่ระลึก (Premium Gift)

 33. คูปองอาหาร (Food coupons)

 

รับฟรี!!

 

*หมายเหตุ
1.
ราคานี้รวม ค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

2. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นได้

 

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

ท่านสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพได้ทุกวัน เวลา 07.00-16.00 .

 

หนังสืออนุมัติโฆษณาเกี่ยวกับสถานพยาบาลเลขที่ ฆสพ.ตก ๑/๒๕๖๗

โทรหาเราได้ที่

055-564-440

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท รวมแพทย์แม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1288-1289 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสายลวด

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

โทรศัพท์ : 055-564-440