ห้องพักผู้ป่วยใน

 หน้าแรก
/ ห้องพักผู้ป่วยใน - Chularat Maesot Hosptial
 - ห้องพักผู้ป่วยใน - Chularat Maesot Hosptial
 - ห้องพักผู้ป่วยใน - Chularat Maesot Hosptial
 - ห้องพักผู้ป่วยใน - Chularat Maesot Hosptial
 - ห้องพักผู้ป่วยใน - Chularat Maesot Hosptial

โทรหาเราได้ที่

055-564-440

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท รวมแพทย์แม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1288-1289 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสายลวด

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

โทรศัพท์ : 055-564-440