หน้าแรก / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ - พญ.วรางคณา ไวยรัชพานิช

พญ.วรางคณา ไวยรัชพานิช

พญ.วรางคณา ไวยรัชพานิช
Doctor Profile
Specialty สูติ-นรีเวชวิทยา
Sub-Specialty อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ประวัติการศึกษา

2554 จบคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2559 จบแพทย์เฉพาะทาง ด้านสูติ-นรีเวชวิทยา สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2564 จบแพทย์เฉพาะทาง ด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
            สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเซิงเทรา โทรศัพท์ : 033-050-600

โทรหาเราได้ที่

055-564-440

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท รวมแพทย์แม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1288-1289 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสายลวด

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

โทรศัพท์ : 055-564-440